Ungdomsklubben i Kullo

Klubbkvällarna för lågstadie- och högstadieelever kl. 18–19.30 på Byagården: ti 15.9 och 29.9. Båda kvällarna hålls ute ifall vädret tillåter. Vi har utelekar och äter lite mellanmål tillsammans.
Neste understöder vår klubbverksamhet också i år.

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.