Byadagen 2020

Byadagen ordnades virtuellt i år. Du kan ännu delta i byadagen genom att skicka in din bild av Kullo till adressen minunkulloo@gmail.com senast 16.8.2020.


Genom att skicka in ditt bidrag samtycker du till att just din bild kan vara den bästa och bli utvald till att smycka det blivande Kullo-kortet. Bilden kan också publiceras i bildkollaget över Kullo-bilder på nätet. Så kolla gärna att din bild inte innehåller personer, som kan kännas igen direkt. Byaföreningens styrelse väljer ut de ca 10 bästa bidragen, som går vidare till omröstning. Omröstningen äger sen rum i gruppen Kulloklockan på Facebook. Vinnaren får ett exemplar av byaföreningens 100-års jubileumspublikation.

Inför byadagen har vi också publicerat byaföreningens 100-års video, som heter Hundra bilder på hundra år. Du kan också gå in och titta på vår 100-årsvideo på Youtube

Och svara gärna på vår Kullo-förfrågan

 

Kullo-Mickelsböle byaförening rf - Kulloo-Mickelsbölen kyläyhdistys ry. - En medlem av Nylands Svenska Ungdomsförbund NSU r.f.